Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Kleveta je kriminalizirana u Republici Srpskoj - Kako dalje?

Ovo je bio naslov i pitanje postavljeno na konferenciji u Konjicu koju je podržala Ambasada Švicarske u BiH, a implementiralo Vijeće za štampu i online medije u BiH.
Kleveta je kriminalizirana u Republici Srpskoj - Kako dalje?

Ove sedmice, ponovo smo se sreli sa direktoricom Vijeća Dženanom Burek i Maidom Bahto Kestendžić, diplomirana pravnica i projekt koordinatorica. Predstavile su analizu pravnice Jovane Kisin Zagajac i rezultate konferencije.

Šta smo naučili?

  • Novinare treba dodatno educirati o njihovim pravima i obvezama.
  • Potrebno je obrazovanje mladih novinara o etičkom i profesionalnom izveštavanju.
  • Postoji potreba za stvaranjem regulatornih i samoregulatornih tijela novinara za postupanje po narušavanjima slobode izražavanja, funkcionirajući po principima solidarnosti.
  • Treba objaviti liste advokata koji su članovi Koalicije medijskih advokata u BiH u svrhu hitne pomoći medijima u ovom trenutku.

Ovo su samo nekoliko preporuka, pozivamo vas da ostalo pročitate na linku.