Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Migracijska kriza u BiH

Bosna i Hercegovina je postala glavna ruta za migrante na putu ka Evropskoj uniji. Preko 52.000 migranata je stiglo u zemlju od 2018. godine
Preuzmite informativni list projekta

Oko 8.000 migranata trenutno boravi u BiH. Medju njima su porodice sa djecom i djeca bez pratnje koja su daleko od svojih kuca.  Njihovo zdravlje je narušeno, iscrpljeni su, imaju povrede i boluju od raznih bolesti. Hiljade migranata boravi na otvorenom prostoru i izloženi su višestrukim društvenim rizicima i rizicima u smislu njihove zaštite. Otežan im je pristup čistoj vodi, hrani i osnovnoj zdravstvenoj njezi.

Vlada Švicarske podržava nekoliko humanitarnih projekata čiji je cilj pomoći migrantima, kao i lokalnom stanovništvu.

Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status U toku
Implementatori Pomozi.ba, Dansko vijeće za izbjeglice DRC, UNICEF, Crveni križ Federacije BiH, UNHCR, Švicarski Crveni križ, Una Consulting
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine
Kantoni Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Kanton Sarajevo
Općine/Opštine/Gradovi Bihać, Centar Sarajevo, Kalesija, Ključ, Mostar, Tuzla